ELSSA LABORATORY – Laborator pentru Electrochimie, Stiința Suprafeței, Aplicații

Întreprinderea ELSSA LABORATORY SRL a fost înființată în aprilie 2016, în scopul dezvoltării unui START_UP, prin participare cu un proiect la Apelul de proiecte nr. POC-A.1-A.1.2.1-C-2016.

Până în prezent întreprinderea ELSSA LABORATORY SRL nu a avut activitate comercială, realizând numai activități de cercetare științifică pentru dezvoltarea de aplicații ale tehnicilor de ingineria suprafeței bazate pe utilizarea plasmei de electroliză. Activitățile au fost realizate în cadrul Proiectului „Laborator pentru Electrochimie și Ingineria Suprafeței bazată pe tehnici cu plasmă de electroliză” (Cod SMIS: 123896, Implementare Proiect: 1 Iulie 2020 – 30 Iunie 2022, finanțat cu fonduri europene).

Are în dotare instalația pentru tratamente cu plasmă electrolitică ELSSALAB, compusă din:

- Componenta PE-DEX (Plasma Electrolysis - Dezvoltare Experimentală) alcătuită din instalația construită pe baza brevetului de invenție referitor la „INSTALAȚIE ȘI METODĂ PENTRU OBȚINEREA DE STRATURI PROTECTOARE LA COROZIUNE PE OȚEL CARBON PRIN OXIDARE ÎN PLASMĂ ELECTROLITICĂ”, îmbunătățită prin extinderea modurilor de lucru ale sursei de tensiune cu posibilitatea de a lucra ca sursă de tensiune continuă (FIG.1);

- Componenta PE-IND (Plasma Electrolysis - aplicații industriale) alcătuită din:

- instalația IATTPE (INSTALAŢIE DE ALIMENTARE CU TENSIUNE A PROBELOR METALICE SUPUSE TRATAMENTULUI IN PLASMĂ ELECTROLITICĂ) adecvată pentru aplicații industriale ale tehnicilor bazate pe procesare în plasmă electrolitică, care poate fi comandată prin calculator și va putea fi racordată la diferite celule pentru tratamente în plasmă electrolitică (FIG.2a);

b) Celula PES pentru saturare în plasmă electrolitică (FIG.2B)

- Standul ELCHEM pentru tratamente preliminare (electrodepuneri, tratamente cu lichide ionice) și pentru evaluarea comportării electrochimice a structurilor obținute prin tratamente în plasmă electrochimică (FIG.3), bazat pe Sistemul Potențiostat/ Galvanostat PARSTAT 4000A cu facilități pentru teste de coroziune și pentru EIS (Spectroscopie de Impedanță Electrochimică), booster pentru extinderea domeniului de tensiuni și curenți disponibili și facilități pentru măsurarea curenților ultrascăzuți.

Componenta PE-DEX (Plasma Electrolysis - Dezvoltare Experimentală)

Fig.1. Componenta PE-DEX (Plasma Electrolysis - Dezvoltare Experimentală)


Instalația IATTPE

a)Instalatia IATTPE


Celula PES FIG.2. Componenta PE-IND (Plasma Electrolysis - aplicații industriale): a)Instalația IATTPE; b) Celula PES

b) Celula PES

FIG.2. Componenta PE-IND (Plasma Electrolysis - aplicații industriale): a)Instalația IATTPE; b) Celula PES


FIG.3. Standul ELCHEM

Potențiostat/ Galvanostat PARSTAT 4000A cu facilități pentru teste de coroziune si pentru EIS (Spectroscopie de Impedanță Electrochimică) si booster pentru extinderea domeniului de tensiuni și curenți disponibili

Avem un parteneriat cu Instiutul de cercetări multidisciplinare pentru Știință și Tehnologie al Universității VALAHIA din Târgoviste.

Căutăm parteneri în proiecte de cercetare pentru dezvoltarea aplicațiilor tehnicilor de electroliză cu plasmă în domenii precum:

- Materiale pentru industria nucleară;

- Materiale pentru industria auto;

-Materiale biocompatibile pentru dispozitive medicale precum implanturi ortofedice și dentare (Biotehnologie pentru sănătate, medicină și industrii conexe);

- Alte aplicatii ale tehnicilor cu PLASMA de ELECTROLIZA.