Proiect finanțat cu fonduri Europene

Laborator pentru Electrochimie și Ingineria bazată pe tehnici cu plasmă de Suprafeței electroliză

Cod SMIS 2014+: 123896

PROIECT FINANȚAT CU FONDURI EUROPENE

Implementare Proiect: 1 Iulie 2020 – 30 Iunie 2022


PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE


Cod apel : POC/62/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universități, în scopul inovării de proceseși de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Tip proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off

Start Proiect: 1 iulie 2020


Obiectivul general al proiectului


Obiectivul proiectului este dezvoltarea de aplicații industriale ale tehnicilor de ingineria suprafeței bazate pe tratamente cu plasma electrolitica. Obiectivul proiectului se va atinge prin dezvoltarea unui Laborator pentru Electrochimie si Ingineria Suprafeței ELIS cu două componente:

- Instalație pilot „ELSSALAB” cu facilitați pentru tratamente complexe în plasma de electroliza; 

- Sistem Informațional SIELIS, care are doua funcții:
     a) stabileste si controleaza fluxul de informații între ELSA Laboratory SRL si beneficiarii identificați, interesați de tratamentele cu plasma de electroliza;
     b) controleaza fluxul de date experimentale obținute cu instalația pilot ELSSALAB,prin sistemul informatic inclus.


Prin obiectivul propus si abordarea propusa pentru atingerea obiectivului, proiectulva contribui la realizarea obiectivului Apelului de proiecte POC-A.1-A.1.2.1-C.


Obiectivele specifice ale proiectului


1. Dezvoltarea unui Laborator pentru Electrochimie si Ingineria Suprafeței bazatape tehnici cu plasma de electroliza compus din:

- Instalație pilot „ELSSALAB” pentru tratamente prin tehnici cu plasma de electroliza îndiverse regimuri de polarizare, cu facilitați pentru pre-tratamente si tratamente duplex;

- Sistem Informațional SI-ELIS pentru:
     - procesarea fluxului de informații de la beneficiarii identificați; 

     - procesarea datelor experimentale obținute.


2. Elaborarea unor metode de tratare prin tehnici cu plasma de electroliza (PEO – plasma electrolytic oxidation , PES – plasma electrolytic saturation, EPP-electrolytic plasma processing) pe materiale de interes – oțeluri, aliaje de Zr, Ti pentru îmbunatațirea proprietaților acestor materiale (comportarea la coroziune, microduritatea, proprietațile tribologice);


3. Dezvoltarea, la nivelul demonstrației de laborator a aplicațiilor tratamentelor cu plasma de electroliza în domeniul materialelor pentru industria nucleara si pentru industria auto;


4. Dezvoltarea unei legaturi si sinergii cu parteneri din sectoarele de competitivitate cu potențial de crestere:
- Industria auto si componente (Dinamica competitiva) 

- Energie si management de mediu (Inovare, dezvoltare tehnologica si valoare adaugata); avemîn vedere domeniul nuclear. 


Aceasta legatura si sinergie cu partenerii interesați de aplicațiile tehnicilor cu plasma de electroliza va permite trecerea de la nivelul demonstrației de laborator la nivelul de aplicații industriale.