Cercetare

Electroliza soluțiilor apoase la tensiune înaltă, însoțită de fenomene de descărcare în plasmă la interfața solid / electrolit este un domeniu dinamic al ingineriei suprafețelor; procedeele de electroliză asistate de plasmă stau la baza unui grup de tehnici electrochimice pentru tratarea suprafețelor componentelor tehnologice pentru a îmbunătăți performanțele în condițiile de funcționare, pentru a crește durata de viață și a reduce costurile de producție. Scopul modificării controlate a suprafeței este reducerea coroziunii, reducerea pierderilor de energie prin frecare, reducerea uzurii, obținerea izolației termice sau electrice. Proba care trebuie tratată este plasată ca un electrod de lucru, fie anod sau catod, într-o baie electrolitică cu compoziție adecvată, tehnicile de tratare fiind clasificate în tehnici anodice și catodice, în funcție de polaritatea aplicată probei tratate.

ELSSA LABORATORY SRL desfășoară activități de cercetare științifică pentru dezvoltarea de aplicații ale tehnicilor de ingineria suprafeței bazate pe utilizarea plasmei de electroliză.


Direcții de cercetare:
- Tratamente pentru dezvoltarea de filme subțiri ceramice prin oxidare în plasmă de electroliză pe oțeluri, aliaje de zirconiu, aliaje de titan și de magneziu;
- Tratamente pentru carburare nitro-carburare, boro-nitro-carburare pe oțeluri și aliaje de titan prin saturare în plasmă de electroliză.